KKV gav sitt villkorliga godkännande till företagsförvärvet mellan MB Rahasto och A-katsastus-koncernen

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har idag gett ett villkorligt godkännande för företagsförvärvet där MB Equity Fund V Ky förvärvade A-katsastus-koncernen. För att godkänna affären krävde KKV att Muster-programvaran, som används vid besiktningsverksamhet, erbjuds konkurrenterna till nuvarande villkor under 24 månaders tid.

KKV meddelades den 25 juni 2019 om ett arrangemang, där MB Equity Fund V Ky förvärvar A-Katsastus-koncernen. MB Rahastot är en privat, finländsk kapitalinvesterare vars portfölj bland annat omfattar bolaget Protacon Oy. Protacon-koncernen har bland annat utvecklat Muster-programvaran, som används vid besiktningsverksamhet. A-katsastus-koncernen tillhandahåller tjänster för besiktning och registrering av fordon, förarexamina, skadeinspektioner av fordon, fordonsservice och -reparationer, reservdelar för fordon samt tjänster för testning och verkstads- och serviceutrustning.

KKV överförde företagsförvärvet till fortsatt utredning den 26 juli 2019, eftersom den företagskoncentration som uppkommer vid förvärvet enligt KKV:s preliminära granskning kan försämra möjligheterna för A-Katsastus konkurrenter att konkurrera effektivt på marknaden för besiktningstjänster.

Enligt utredningen har A-Katsastus en betydande nationell marknadsandel och en betydande marknadsandel också i flera landskap. Den företagskoncentration som uppkommer vid förvärvet besitter också Muster-programvaran, som används allmänt bland besiktningsföretagen. Enligt KKV:s utredning finns det inga betydande alternativ till programvaran.  Det finns också i och med företagsförvärvet en risk för att känsliga uppgifter från A-katsastus konkurrenter blir tillgängliga för A-katsastus och att uppgifterna kan utnyttjas på ett sätt som hindrar konkurrensen.

För att lösa ärendet och att avlägsna konkurrenshindren som skulle orsakas av företagsförvärvet förbinder sig MB Rahastot och Protacon Oy till att de erbjuder Muster-programvaran åt nuvarande och nya kunder enligt de nu gällande villkoren under 24 månader från och med den dag KKV ger sitt beslut. Därtill förbinder sig MB Rahastot och Protacon Oy till att besiktningsföretagskundernas känsliga uppgifter inte övergår i A-Katsastus-koncernens bilbesiktningsaffärsverksamhet och att de inte på något sätt utnyttjas i denna verksamhet.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Läs mer:

KKV inleder en fördjupad undersökning av MB Rahastots föreslagna förvärv av A-katsastus, KKV:s meddelande 30.7.2019

Mer information: specialsakkunnig Laura Kauppila, tfn 029 505 3335, fornamn.efternamn@kkv.fi