KKV hyväksyi ehdollisena Mehiläisen ja Fysioksen välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 20.1.2022 yrityskaupan, jossa Mehiläinen Oy hankkii Fysios Holding Oy:n. Kaupan hyväksymisen ehtona on Fysioksen Vaasan fysioterapialiiketoiminnan osittainen myynti ulkopuoliselle toimijalle. Liiketoiminnan myynnistä on jo tehty sopimus.

Mehiläinen on terveys- ja sosiaalipalveluita tarjoava konserni, joka toimii laaja-alaisesti terveys- ja sosiaalipalveluiden markkinoilla. Fysios on terapiapalveluita tarjoava valtakunnallinen ketju, jonka liiketoiminnan pääpaino on fysioterapian eri osa-alueissa.

Viraston selvitysten perusteella Mehiläisen ja Fysioksen välisellä yrityskaupalla on haitallisia kilpailuvaikutuksia yksityisasiakkaiden itse maksaman fysioterapian markkinoilla Vaasan kaupungin alueella. Mehiläisen markkinaosuus nousisi yrityskaupan jälkeen Vaasassa huomattavan korkeaksi eikä markkinoille jäisi riittävästi kilpailua.

KKV ei selvityksissään havainnut kilpailuongelmia muilla markkinoilla tai paikkakunnilla, joilla osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa.

Vaasan fysioterapialiiketoimintojen myynti ehtona kaupan hyväksymiselle

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa asettamalla yrityskaupan toteutumisen edellytykseksi ehtoja. Kilpailuongelmien ratkaisemiseksi Mehiläinen sitoutui siihen, että osa Fysioksen Vaasan fysioterapialiiketoiminnasta myydään ulkopuoliselle toimijalle.  Sitoumusratkaisu on toteutettu ensimmäistä kertaa Suomessa niin kutsutulla fix-it-first-korjaustoimenpiteellä, jossa osapuolet ovat jo KKV:n jatkoselvityksen aikana löytäneet liiketoiminnalle sopivan ostajan ja tehneet sitovan sopimuksen liiketoiminnan luovuttamisesta. Vaasan liiketoiminta myydään Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:lle ja virasto on päätöksessään hyväksynyt myynnin Pihlajalinnalle.

”Sitoumusten tehokkuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden varmistaminen on keskeinen osa yrityskauppaprosessia. Kun ostaja on tiedossa etukäteen, sitoumukset poistavat varmemmin kilpailuongelmat”, kertoo yrityskauppavalvonnan johtaja Sanna Syrjälä.

KKV katsoo, että Mehiläisen esittämät sitoumukset ovat riittävät poistamaan yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat ja varmistamaan kilpailullisen rakenteen säilymisen markkinoilla.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja: 

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kkv.fi

Aino Jankari

Erityisasiantuntija

Sanna Syrjälä

Johtaja, yksikön päällikkö