KKV hyväksyi ehdollisena Tritonin ja Caverionin välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 17.10.2023 yrityskaupan, jossa pääomasijoitusyhtiö Triton hankkii Caverion Oyj:n. Kaupan hyväksymisen ja täytäntöönpanon ehtona on, että Triton myy Fidelix Oy:n Pohjois-Karjalan liiketoiminnan.

KKV on selvittänyt Tritonin ja Caverionin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia Suomessa. Euroopan komissio on tutkinut Suomen alueen ulkopuoliset kilpailuvaikutukset ja hyväksynyt yrityskaupan 31.8.2023.

Pääomasijoitusyhtiö Tritonin hallinnoimat rahastot tekevät sijoituksia pääasiassa keskisuuriin yrityksiin Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Triton omistaa ennestään muun muassa Assemblin- ja Habeo Group -konsernit, jotka tarjoavat taloteknisiä palveluita Suomessa. Caverion on Helsingin pörssissä noteerattu osakeyhtiö, joka tarjoaa laajasti erilaisia talotekniikkapalveluita ja teollisuuden kunnossapitoa.

KKV:n selvitysten perusteella yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia rakennusautomaation projektien sekä huollon ja kunnossapidon alueellisilla markkinoilla Pohjois-Karjalassa. Yrityskaupan seurauksena osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus nousisi korkeaksi, ja markkinalle jäisi vain yksi merkittävä kilpailija.

KKV ei havainnut kilpailuongelmia muilla rakennusautomaation alueellisilla markkinoilla tai talotekniikan markkinoilla. Vaikka etenkin rakennusautomaatiomarkkinat ovat useilla alueilla keskittyneitä, jää markkinoille riittävästi kilpailua yrityskaupan jälkeen.

Pohjois-Karjalan rakennusautomaatioliiketoiminnan myynti ehtona kaupan hyväksymiselle

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa asettamalla yrityskaupan toteutumisen edellytykseksi ehtoja. Triton sitoutuu myymään portfolioyhtiönsä Fidelixin Joensuun yksikön koko liiketoiminnan kolmannelle osapuolelle. Liiketoiminnan myynnin seurauksena markkina ei keskity yrityskauppaa edeltävästä tilanteesta. Sitoumuksen tehokkuutta varmistaa se, että yrityskauppaa ei voida panna täytäntöön ennen kuin ostajan kanssa on tehty sitova sopimus, ja KKV on hyväksynyt ostajan.

KKV:n arvion mukaan sitoumukset riittävät ratkaisemaan yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat ja varmistavat kilpailullisen rakenteen säilymisen markkinoilla.

KKV:n päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoa 

Jenna Nylander

Johtava asiantuntija

Lauri Kirkkola

Tutkimuspäällikkö