KKV godkände villkorligt företagsförvärvet mellan Triton och Caverion

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 17 oktober 2023 företagsförvärvet där investeringsbolaget Triton förvärvar Caverion Abp. Ett villkor för godkännandet och verkställandet av köpet är att Triton säljer Fidelix Ab:s affärsverksamhet i Norra Karelen.

KKV har utrett konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Triton och Caverion i Finland. Europeiska kommissionen har undersökt konkurrenseffekterna utanför Finlands territorium och godkänt företagsförvärvet den 31 augusti 2023.

De fonder som förvaltas av investeringsbolaget Triton investerar huvudsakligen i medelstora företag i Central- och Nordeuropa. Triton äger sedan tidigare bland annat koncernerna Assemblin och Habeo Group, som erbjuder hustekniska tjänster i Finland. Caverion är ett aktiebolag som noterats på Helsingforsbörsen och som erbjuder ett brett urval av tjänster inom husteknik och industriunderhåll.

Enligt KKV:s utredningar skulle företagsförvärvet ha skadliga konkurrenseffekter på den regionala marknaden för projekt inom byggnadsautomation samt service och underhåll i Norra Karelen. Till följd av företagsförvärvet skulle parternas sammanlagda marknadsandel bli hög och endast en betydande konkurrent skulle bli kvar på marknaden.

KKV upptäckte inga konkurrensproblem på de övriga regionala marknaderna för byggnadsautomation eller på marknaderna för husteknik. Även om byggnadsautomationsmarknaderna i synnerhet är koncentrerade i flera regioner, finns det tillräckligt med konkurrens på marknaderna efter företagsförvärvet.

Försäljningen av byggnadsautomationsaffärsverksamhet i Norra Karelen som villkor för godkännande av köp

Konkurrensproblem på grund av företagsförvärv kan ofta undanröjas genom att ställa villkor för att företagsförvärvet ska kunna genomföras. Triton åtar sig att sälja hela affärsverksamheten av sitt portföljbolag Fidelix vid enheten i Joensuu till en tredje part. Till följd av försäljningen av affärsverksamheten koncentreras marknaden inte jämfört med situationen före företagsförvärvet. Att företagsförvärvet inte kan verkställas förrän ett bindande avtal har ingåtts med köparen och KKV har godkänt köparen ökar åtagandets effektivitet.

KKV bedömer att åtagandena är tillräckliga för att avlägsna de konkurrensproblem som företagsförvärvet medför och säkerställa att en konkurrensmässig struktur bevaras på marknaden.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet kan publiceras först efter att affärshemligheterna har strukits.

Mer information 

Jenna Nylander

Ledande sakkunnig

Lauri Kirkkola

Forskningschef