KKV hyväksyi Elisan ja Santa Monica Networksin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 4.4.2017 yrityskaupan, jossa Elisa Oyj hankkii Santa Monica Networks Oy:n.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolten eli Elisan ja Santa Monica Networksin markkinaosuus laitetoimitusten, ulkoistettujen IT-palveluiden ja tietoliikennepalveluiden markkinoilla jää yrityskaupan jälkeenkin vähäiseksi.

Elisaon tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jolla on asiakkaina kuluttajia, yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita. Mobiiliverkon ja kiinteän verkon palveluiden tuottaminen on keskeinen osa Elisan liiketoimintoja.

Santa Monica Networks tarjoaa asiakkailleen ulkoistettuja IT-palveluja sekä niihin liittyviä laitetoimituksia ja koulutuksia. Lisäksi Santa Monica Networks tarjoaa yrityksille tietoliikennepalveluita eli tietoturvapalveluita ja lähiverkkopalveluita.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Jenna Lampinen, puhelin 029 505 3769, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta