KKV godkände Elisas förvärv av Santa Monica Networks

Den fjärde april 2017 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där Elisa Abp förvärvar Santa Monica Networks Oy.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning hindrar företagsförvärvet inte, på det sätt som avses i konkurrenslagen, på ett märkbart sätt konkurrensen på den finländska marknaden. Marknadsandelen för parterna i företagsförvärvet, dvs. Elisa och Santa Monica Networks, på marknaden för utrustningsleveranser, utlagda IT-tjänster och datakommunikationstjänster förblir liten även efter förvärvet.

Elisa är ett företag som erbjuder datakommunikations-, ICT- och online-tjänster, och dess kunder består av konsumenter och företag samt organisationer inom den offentliga förvaltningen. Att producera tjänster inom mobilnät och fasta nät utgör en central del av Elisas affärsverksamhet.

Santa Monica Networks erbjuder sina kunder utlagda IT-tjänster och tillhörande utrustningsleveranser och utbildning. Dessutom erbjuder Santa Monica Networks företag datakommunikationstjänster, dvs. tjänster inom datasäkerhet och lokala datanät.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Jenna Lampinen, telefon 029 505 3769, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv