KKV hyväksyi ESL Shipping Oy:n ja AtoBatC Holding AB:n sekä AtoBatC Shipping AB:n välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 27.7.2018 yrityskaupan, jossa ESL Shipping Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan AtoBatC Shipping AB:ssa ja AtoBatC Holding AB:ssa KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

ESL Shipping Oy on kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, joka hoitaa teollisuuden ja energiantuotannon raaka-ainekuljetuksia. Sen suurimmat asiakkaat ovat teräs-, energia- ja kaivosteollisuudessa toimivia yrityksiä. AtoBatC Holding AB ja AtoBatC Shipping AB muodostavat ruotsalaisen bulkkirahteihin keskittyneen varustamon, joka kuljettaa pääosin sellua, terästä, sahatavaraa, muita irtolasteja ja projektilasteja.

ESL Shipping kuuluu Aspo-konserniin, joka on B-to-B-asiakkaisiin keskittynyt monialayhtiö. Se omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa sekä valituilla kasvumarkkinoilla. Aspo Oyj:n osake on noteerattu Helsingin pörssissä. ESL Shipping toimii Itämeren ja Pohjois-Euroopan Atlantin puoleisen rannikon alueella. AtoBatC toimii Itämeren ja Pohjois-Euroopan lisäksi Pohjois-Espanjassa, Portugalissa ja Välimerellä. AtoBatC:n pääkonttori sijaitsee Ystadissa, ja yhtiöllä on toimipiste myös Raahessa.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäisyyksiä liiketoiminnassaan ainoastaan alle 10 000 DWT:n kokoluokan alusten kuljetusten markkinoilla. KKV kuitenkin katsoo, että yhteenlaskettu markkinaosuus jää alhaiseksi.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja: 

  • tutkija Pontus Ranta, p. 029 505 3747, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.