KKV hyväksyi EsperiCaren ja MediVidan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt 20.1. yrityskaupan, jossa Esperi Care Oy hankkii MediVida Oy:n terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita tarjoavat yhtiöt.

Esperi Care ja MediVida-yhtiöt toimivat sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoilla Suomessa. Esperi Care tarjoaa asumispalveluita ja asumisen tukipalveluita ikääntyneille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Myös MediVida-yhtiöt tarjoaa asumispalveluita näille samoille asiakasryhmille sekä lisäksi päihteiden käyttäjille ja lastensuojelun asiakkaille. Sosiaalipalveluiden lisäksi yhtiöiden toiminnoissa on vähäistä päällekkäisyyttä sosiaalipalveluiden yhteydessä tarjottavissa vuokralääkäri- ja lääkäripäivystyspalveluissa.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei estä kilpailua, sillä markkinoilla toimii yrityskaupan jälkeenkin useita julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita, jotka luovat kilpailupainetta alalle.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: Erikoistutkija Hanna Kaiponen, p. 029 505 3620, sähköpostietunimi.sukunimi@kkv.fi.