KKV hyväksyi Finnairin ja Norran yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 8.11. 2017 yrityskaupan, jossa Finnair Oyj hankkii Nordic Regional Airlines AB:n (Norra). KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Viraston selvityksessä ei ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia lentoliikennemarkkinoihin.

Finnair ja Norra ovat lentoyhtiöitä. Finnair lentää reitti- ja kausilentoja Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan sekä tarjoaa lentorahtipalveluja Suomessa ja Baltiassa. Norra toimii Pohjoismaissa, Baltiassa sekä Euroopassa, ja tilikaudella 2016 Norra lensi pääsääntöisesti Finnairin ostoliikennettä.

Ennen yrityskaupan toteutumista Finnair on omistanut 40 prosenttia Norran osakkeista. Nyt hyväksytyn yrityskaupan myötä Finnair hankkii yksinomaisen määräysvallan Norrassa.

Julkinen versio päätöksestä

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.