KKV godkände Finnairs förvärv av Norra

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 8.11. 2017 ett företagsförvärv där Finnair Abp förvärvar Nordic Regional Airlines AB (Norra). Enligt KKV:s bedömning hindrar affären inte, på det sätt som avses i konkurrenslagen, på ett märkbart sätt konkurrensen på den finländska marknaden. I KKV:s bedömning framgick inte att företagsförvärvet skulle medföra skadliga konsekvenser för flygtrafikmarknaden.

Finnair och Norra är flygbolag. Finnair flyger rutt- och säsongsflyg till Europa, Nordamerika och Asien samt tillhandahåller flygfrakttjänster i Finland och Baltikum. Norra är verksamt i Norden, Baltikum och Europa och under räkenskapsperioden 2016 flög Norra i huvudsak köptrafik för Finnair.

Före företagsförvärvet genomfördes ägde Finnair 40 procent av aktierna i Norra. I och med det företagsförvärv som nu godkänts skaffar Finnair ensam bestämmanderätt i Norra.