KKV hyväksyi Flybe Nordicin osakkeita koskevan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 29.1.2015 yrityskaupan, jossa Flybe UK Ltd:n 60 %:n osuus Flybe Nordic AB:n osakekannasta siirtyy Staffpoint Holding Oy:lle (45 %) ja Oy G.W. Sohlberg Ab:lle (15 %). Finnair Oyj:n osuus Flybe Nordicin osakekannasta säilyy edelleen 40 %:na.

Kauppa ei KKV:n selvitysten perusteella estä merkittävästi tehokasta kilpailua alalla. Kilpailulain mukainen puuttumiskynnys ei siten ylittynyt.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua

Päätöksen julkinen versio