KKV hyväksyi Gasumin, Enegia Consultingin, Enegia Portfolio Servicesin ja Intstreamin välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 10.8.2018 yrityskaupan, jossa Gasum hankkii Enegia Groupilta Enegia Consultingin, Enegia Portfolio Servicesin ja Intstreamin koko osakekannan. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Suomalainen Gasum Oy on Gasum-konsernin emoyhtiö, joka toimii nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukaupassa. Gasum-konserni harjoittaa maakaasun, biokaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) hankintaa, kuljetusta, jakelua ja myyntiä sekä paineistetun kaasun (CNG) jalostusta, jakelua ja myyntiä. Enegia Consulting Oy, Enegia Portfolio Services Oy ja Intstream Oy ovat Enegia Group Oy:n omistamia tytäryhtiöitä, jotka muodostavat Enegia-konsernin energiamarkkinapalvelut.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolten liiketoiminnoissa on vain vähäisiä päällekkäisyyksiä maakaasun jälkimarkkinoilla, ja energiamarkkinapalvelujen markkinoilla toimii riittävästi vaihtoehtoisia palveluntarjoajia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

  • Tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
  • Tutkija Pontus Ranta, p. 029 505 3747
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.