KKV hyväksyi HgCapitalin ja Visman yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 19.10.2016 yrityskaupan, jossa HgCapital hankkii Visman Business Process Outsourcing -liiketoiminnan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla, eikä yrityskaupalla ole haitallisia kilpailuvaikutuksia.

HgCapital on pääomasijoitusyhtiö, joka tytäryhtiöidensä kautta käsittelee pääomasijoituksiaan sekä tarjoaa neuvonantoa ja muita palveluita. HgCapitalin omistamista yhtiöistä viisi toimii IT-sektorilla, mutta kyseisillä yhtiöillä ei ole toimintaa Suomessa.

Visma toimii Suomessa ja tarjoaa yritysten toiminnan tehostamiseen ohjelmistoja, ulkoistuspalveluita, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja sekä IT-alan projekti- ja konsultointipalveluita. Kaupan kohteena on Visman Business Process Outsourcing -liiketoiminta, joka tarjoaa yrityksille ulkoistettuja kirjanpito-, palkka- ja HR-palveluita.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335