KKV godkände HgCapitals förvärv av Visma

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 19.10.2016 ett företagsförvärv där HgCapital köpte affärsrörelsen i Visman Business Process Outsourcing.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsförvärvet inget väsentligt hinder för konkurrensen på marknaden i Finland och det har inga skadliga konkurrenseffekter.

HgCapital är ett kapitalplaceringsbolag, som genom sina dotterbolag hanterar sina kapitalplaceringar samt tillhandahåller rådgivning och andra tjänster. Av de bolag som HgCapital äger verkar fem inom IT-sektorn, men ifrågavarande bolag har inte verksamhet i Finland.

Visma verkar i Finland och erbjuder programvara som effektiviserar företagens verksamhet, outsourcingtjänster, handelslösningar, IT-lösningar för detaljhandeln samt projekt- och konsulttjänster inom IT-branschen. Föremål för förvärvet var affärsrörelsen i Visman Business Process Outsourcing, som erbjuder företag utlagda tjänster inom bokföring, löner och HR.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335