KKV hyväksyi Intera Partnersin ja Porvoon Huoltomiesten yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 30.10.2018 yrityskaupan, jossa Intera Partners Oy:n yritysryhmään kuuluvan Intera Fund III:n välillisesti omistama PHM Group Oy hankkii Porvoon Huoltomiehet Oy:n kiinteistöhuoltopalveluliiketoiminnan. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Intera Partners Oy on suomalainen yritysten kasvuun keskittyvä pääomasijoitusyhtiö, jonka yritysryhmään kuuluvat Intera Fund I Ky, Intera Fund II Ky ja Intera Fund III Ky -rahastot. Intera Fund III Ky omistaa PHM Group Oy:n välillisesti PHM Holding Oy:n kautta.

Porvoon Huoltomiehet Oy on kiinteistöhuoltopalveluita harjoittava yhtiö, joka tarjoaa tytäryhtiöineen pääosin kiinteistönhuollon, kiinteistönsiivouksen, teknisen huollon, remonttipalveluiden, kaivuu-urakoinnin ja talvikunnossapidon palveluita.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäistä liiketoimintaa, joten vaikutuksenalaisia markkinoita ei ole lainkaan. Viraston markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja: 

  • tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.