KKV godkände en företagsaffär mellan Intera Partners och Porvoon Huoltomiehet

Den 30 oktober 2018 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där PHM Group Oy, som indirekt ägs av Intera Fund III som i sin tur ingår i företagsgruppen Intera Partners Oy, förvärvar Porvoon Huoltomiehet Oy:s fastighetsserviceverksamhet. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsaffären inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden.

Intera Partners Oy är ett finländskt investeringsbolag som fokuserar på företagstillväxt och vars företagsgrupp innefattar fonderna Intera Fund I Ky, Intera Fund II Ky och Intera Fund III Ky. Intera Fund III Ky äger PHM Group Oy indirekt via PHM Holding Oy.

Porvoon Huoltomiehet Oy är ett bolag som bedriver fastighetsservice och som med sina dotterbolag främst tillhandahåller tjänster inom fastighetsservice, fastighetsstädning, teknisk service, renovering, gräventreprenader och vinterunderhåll.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsaffären inte ett väsentligt hinder för en effektiv konkurrens på den finländska marknaden. Parterna i affären har ingen överlappande affärsverksamhet och det finns därför inte någon marknad som drabbas. I KKV:s marknadsutredning framkom inte heller att företagsförvärvet skulle ha skadliga verkningar.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.