KKV hyväksyi Interan, Rantalainen-Yhtiöiden, Rantalainen Groupin ja Tilipalvelu Rantalaisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 13.6.2018 yrityskaupan, jossa Intera Partners sekä Rantalainen-Yhtiöt ja Rantalainen Group hankkivat yhteisen määräysvallan Tilipalvelu Rantalaisessa. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Intera Partners Oy on suomalainen pääomasijoitusyhtiö. Rantalainen-Yhtiöt Oy ja Rantalainen Group Oy ovat suomalaisia osakeyhtiöitä, jotka omistavat Rantalainen-konsernin emoyhtiön Tilipalvelu Rantalainen Oy:n. Rantalainen-konserni tarjoaa taloushallinnon palveluja, erilaisia asiantuntijapalveluita sekä toimialaratkaisuja eri kokoisille yrityksille, yhteisöille ja muille organisaatioille.

Interan yritysryhmään kuuluva Intera Fund III Ky perustaa RLX Group Holding Oy -nimisen yhtiön, johon tulevat osakkaiksi myös Rantalainen-Yhtiöt ja Rantalainen Group. Yhtiöt hankkivat välillisesti RLX Group Holding Oy:n kautta yhteisen määräysvallan Tilipalvelu Rantalaisessa.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua, sillä yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäistä liiketoimintaa. KKV:n markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Lisätietoja: 

  • tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576
    sähköposti: etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.