KKV godkände företagsförvärvet mellan Intera, Rantalainen-Yhtiöt, Rantalainen Group och Tilipalvelu Rantalainen

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 13.6.2018 företagsförvärvet där Intera Partners samt Rantalainen-Yhtiöt och Rantalainen Group förvärvade bestämmande inflytande i Tilipalvelu Rantalainen. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden.

Intera Partners Oy är ett finländskt kapitalinvesteringsbolag. Rantalainen-Yhtiöt Oy och Rantalainen Group Oy är finländska aktiebolag som äger Rantalainen-koncernens moderbolag Tilipalvelu Rantalainen Oy. Rantalainen-koncernen erbjuder tjänster inom ekonomiförvaltning, olika experttjänster samt branschlösningar för företag, samfund och andra organisationer av olika storlek.

Intera Fund III Ky, som hör till Interas företagsgrupp, grundar företaget RLX Group Holding Oy som även Rantalainen-Yhtiöt och Rantalainen Group blir aktieägare i. Företagen förvärvade indirekt via RLX Group Holding Oy bestämmande inflytande i Tilipalvelu Rantalainen.

Enligt KKV:s bedömning förhindrar företagsförvärvet inte i väsentlig grad konkurrensen, eftersom parterna i förvärvet inte har överlappande affärsverksamhet. I KKV:s marknadsutredning framkom inte heller att företagsförvärvet skulle ha skadliga effekter på konkurrensen.

Mer information:

  • forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.