KKV hyväksyi Jyväskylän Energian, Kuopion Energian, Lappeenrannan Energian ja Savon Voiman yhteisyrityksen Kombo Energia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 27.8.2018 järjestelyn, jossa Jyväskylän Energia Oy, Kuopion Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy ja Savon Voima Oyj perustavat yhteisyritys Kombo Energia Oy:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Kombo Energia tulee harjoittamaan sähkökauppaan liittyvää liiketoimintaa, kuten sähkön vähittäismyyntiä ja tukkukauppaa, aurinkosähköpalveluita, sähkösalkunhallintapalveluja, kulutuksenjoustopalveluja ja sähköisen liikenteen palveluja. Yrityskauppa toteutetaan liiketoimintakauppana, jossa kaupan osapuolet siirtävät perustettavaan yhteisyritykseen sähkönmyyntiliiketoimintansa, mukaan lukien kaikki sähkönmyynnin asiakkaansa.

Yrityskaupalla ei ole KKV:n arvion mukaan haitallisia kilpailuvaikutuksia. Kaupan osapuolten markkinaosuudet ovat alhaiset, ja keskittymän jälkeenkin markkinoille jää huomattava määrä kilpailevia yrityksiä sekä sähkön vähittäismyynnissä että muilla järjestelyn kohteena olevilla markkinoilla. Yhteisyrityksen perustamisella ei ole vaikutusta sähkön jakeluverkkoihin, sillä niitä ei siirretä yhteisyritykseen.

Lisätietoja:

  • tutkija Anu Ala-Outinen, p. 029 505 3010, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.