KKV godkände Jyväskylän Energias, Kuopion Energias, Lappeenrannan Energias och Savon Voimas samföretag Kombo Energia

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 27.8.2018 ett arrangemang där Jyväskylän Energia, Kuopion Energia, Lappeenrannan Energia och Savon Voima grundar samföretaget Kombo Energia Oy. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsaffären inget väsentligt hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

Kombo Energia kommer att bedriva affärsverksamhet i anslutning till elhandel, såsom detalj- och partiförsäljning av el, tjänster inom solel, tjänster inom hantering av elportföljer, tjänster inom förbrukningsflexibilitet och tjänster inom elektrisk trafik. Företagsaffären genomförs som förvärv av affärsverksamhet, där parterna i förvärvet flyttar över sin affärsverksamhet inom elförsäljning och även alla sina kunder inom elförsäljning till samföretaget som grundas.

Enligt KKV:s bedömning har företagsaffären inte några skadliga konkurrenseffekter. Marknadsandelarna för parterna i affären är små, och även efter koncentrationen kommer det att finnas ett stort antal konkurrerande företag på marknaden, såväl inom detaljförsäljning av el som på de övriga marknaderna som arrangemanget berör. Grundandet av samföretaget inverkar inte på distributionsnäten för el, eftersom dessa inte överförs till samföretaget.

Mer information:

  • forskare Anu Ala-Outinen, tfn 029 505 3010
    e-post fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.