KKV hyväksyi Keskon ja Kalatukku E. Erikssonin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 27.6.2018 yrityskaupan, jossa Kesko Oyj hankkii Kalatukku E. Eriksson Oy:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Keskon päivittäistavarakaupan toimialaan kuuluva Kespro-liiketoimintayksikkö on Foodservice-palvelujen tarjoaja ja tukkukauppa Suomessa. Yrityskauppa liittyy Kespron liiketoimintaan. Kalatukku E. Eriksson harjoittaa kalojen ja äyriäisten jalostamista sekä jalostamiensa ja välittämiensä tuotteiden myyntiä muun muassa tukkukaupan toimijoille sekä Foodservice- että päivittäistavarakaupan kanaviin.

KKV tutki yrityskaupan kilpailuvaikutuksia kala- ja äyriäistuotteiden jalostamisen sekä jalostettujen kala- ja äyriäistuotteiden tukkumyynnin markkinoilla. Viraston selvitysten mukaan yrityskaupan osapuolten päällekkäinen liiketoiminta on vähäistä, ja markkinoilla toimii useita vaihtoehtoisia tavarantoimittajia. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Lisätietoja: 

  • erikoistutkija Anu Ala-Outinen, p. 029 505 3010
    sähköposti: etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.