KKV godkände företagsförvärvet mellan Kesko och Kalatukku E. Eriksson

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 27.6.2018 ett företagsförvärv där Kesko Abp förvärvar Kalatukku E. Eriksson Oy. Enligt KKV:s bedömning hindrar inte företagsförvärvet på ett väsentligt sätt konkurrensen på den finländska marknaden.

Keskos affärsenhet Kespro som hör till branschen för dagligvaruhandel är leverantör av Foodservice-tjänster samt ett partihandelsföretag i Finland. Företagsförvärvet hör till Kespros affärsverksamhet. Kalatukku E. Eriksson bedriver förädling av fisk och kräftdjur samt försäljning av sina förädlade och förmedlade produkter till bl.a. aktörer inom partihandeln samt till kanaler inom Foodservice och dagligvaruhandeln.

KKV undersökte företagsförvärvets konkurrenseffekt på marknaden för förädling av fisk- och kräftdjursprodukter samt för partihandeln inom förädlade fisk- och kräftdjursprodukter. Enligt ämbetsverkets utredning är parternas överlappande affärsverksamhet liten i företagsförvärvet, och på marknaden finns flera alternativa varuleverantörer. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden.

Mer information:

  • specialforskare Anu Ala-Outinen, tfn 029 505 3010
    e-post: fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.