KKV hyväksyi Olvin ja Servaalin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 28.2.2018 yrityskaupan, jossa Olvi Oyj hankkii määräysvallan Servaali Oy:ssä. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Olvi on Suomessa toimiva panimo, jonka tuotteisiin kuuluvat miedot alkoholijuomat, virvoitusjuomat, vedet, energia- ja urheilujuomat sekä mehut. Olvi harjoittaa myös pienissä määrin alkoholituotteiden maahantuontia. Servaali on Momentin Group Oy:n tytäryhtiö, ja sen liiketoiminta koostuu alkoholituotteiden maahantuonnista, myynnistä ja markkinoinnista. Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäisiä liiketoimintoja pääosin oluen ja siiderin myynnin eri jakelusegmenteillä ja maahantuonnissa.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolten markkinaosuudet jäävät pääosin alhaisiksi niillä markkinasegmenteillä, joissa osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa. Yrityskaupan osapuolten markkinavoimaa rajoittaa lisäksi päivittäistavarakaupan toimijoiden ja Alkon vahva asema tavarantoimittajiin nähden. KKV:n markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

  • tutkija Pontus Ranta, p. 029 505 3747
    sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.