KKV hyväksyi OptiGroupin, Mercamerin ja Telpakin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 22.1.2018 yrityskaupan, jossa OptiGroup AB hankkii Mercamer Oy:n ja Oy Telpak Ab:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

OptiGroup toimii tukkumyyjänä Euroopassa kahdella pääliiketoiminta-alueella, joita ovat graafiset paperituotteet ja toimistopaperit sekä teollisuuden ja liikenteen pakkaustarvikkeet, ammattimaisen kiinteistöhuollon käyttötarvikkeet ja henkilösuojauksen tarvikkeet. Mercamer ja Telpak tarjoavat pakkausalan tuotteita ja palveluita.

Yrityskaupan osapuolet toimivat pääasiassa eri liiketoiminta-alueilla, eikä KKV:n markkinaselvityksessä ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.