KKV godkände företagsaffär mellan OptiGroup, Mercamer och Telpak

Konkurrens- och konsumentverket godkände 22.1.2018 OptiGroup AB:s förvärv av Mercamer Oy och Oy Telpak Ab. KKV bedömer att företagsförvärvet inte nämnvärt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden.

OptiGroup är en partiförsäljare i Europa inom två huvudaffärsområden: grafiska pappersprodukter och kontorspapper samt packprodukter för industri och logistik, förbrukningsmaterial för professionell fastighetsservice och personlig skyddsutrustning. Mercamer och Telpak erbjuder produkter och tjänster inom förpackningsbranschen.

Parterna i företagsförvärvet verkar huvudsakligen inom olika affärsområden och av KKV:s marknadsutredning framgick inte att företagsförvärvet skulle inverka negativt på konkurrensen.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

  • Mer information: specialforskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.