KKV hyväksyi Osuuskunta Maitosuomen ja Osuuskunta ItäMaidon yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 27.9.2018 yrityskaupan, jossa Osuuskunta Maitosuomi ja Osuuskunta ItäMaito sulautuvat. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Osuuskunta Maitosuomi ja Osuuskunta ItäMaito vastaavat toiminta-alueillaan raakamaidon hankinnasta ja keräilystä sekä niihin liittyvistä toiminnoista. Yrityskaupan osapuolten keskeisiin toimiin kuuluu myös Valio Oy:n omistajuus ja hallinnointi. Lisäksi Osuuskunta Maitosuomi ja Osuuskunta ItäMaito harjoittavat Valmakauppaa, jonka vähittäismyynti koostuu maatalouskaupasta ja päivittäistavarakaupasta.

KKV on arvioinut Maitosuomen ja ItäMaidon sulautumista horisontaalisena yrityskauppana, jossa yhdistyy kaksi suurta Valion hankintaosuuskuntaa. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua raakamaidon keräilyn ja hankinnan markkinalla. Viraston arvion mukaan yrityskaupalla ei ole olennaista vaikutusta markkinan kilpailuprosessiin, sillä pääasiallinen kilpailu tuottajista käydään eri meijeriryhmien välillä. Yrityskauppa ei myöskään muuta meijeriryhmien välisiä kilpailupaineita.

Lisäksi KKV katsoo, ettei yrityskauppa johda tehokkaan kilpailun olennaiseen estymiseen myöskään maatalous- ja päivittäistavarakaupan markkinoilla, kun huomioon otetaan yrityskaupan osapuolten markkinaosuudet sekä markkinoille jäävät osapuolia selvästi isommat kilpailijat.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.