KKV godkände företagsaffären mellan Osuuskunta Maitosuomi och Osuuskunta ItäMaito

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 27.9.2018 en företagsaffär där Osuuskunta Maitosuomi och Osuuskunta ItäMaito fusioneras. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsaffären inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden.

Osuuskunta Maitosuomi och Osuuskunta ItäMaito ansvarar inom sina verksamhetsområden för anskaffning och insamling av råmjölk och verksamheter som anknyter till dessa. En viktig verksamhet för parterna i företagsaffären är också Valio Ab:s ägande och förvaltning. Dessutom bedriver Osuuskunta Maitosuomi och Osuuskunta ItäMaito Valmakauppa, vars detaljhandel omfattar jordbrukshandel och dagligvaruhandeln.

KKV har bedömt fusionen mellan Osuuskunta Maitosuomi och Osuuskunta ItäMaito som ett horisontellt företagsförvärv där två stora anskaffningsandelslag till Valio går samman. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsaffären inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på marknaden för insamling och anskaffning av råmjölk. Enligt verkets bedömning har företagsaffären inte någon väsentlig inverkan på konkurrensprocessen på marknaden, eftersom den huvudsakliga konkurrensen om producenter sker mellan olika mejerigrupper. Affären förändrar inte heller konkurrenstrycket mellan mejerigrupperna.

Dessutom anser KKV att företagsaffären inte leder till en väsentlig konkurrenshämning på marknaden för jordbruks- och dagligvaruhandel när man ser till fusionsparternas marknadsandelar och de klart större konkurrenterna på marknaden.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.