KKV hyväksyi Podetan, PT Pohjanteon ja PohjanGeon yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 3.1.2018 yrityskaupan, jossa Podeta Oy hankkii PT Pohjanteko Oy:n ja PohjanGeo Oy:n.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. KKV:n markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Podeta kuuluu pääomasijoittaja CapMan Oyj:n yritysryhmään ja omistaa Pohjolan Design-Talo Oy:n, joka toimii muuttovalmiiden talojen ja talopakettien kuluttajamyynnin, rakennusliikkeille suunnatun projektirakentamisen sekä työ- ja varastotilojen rakentamisen ja myynnin markkinoilla.

PohjanTeko tarjoaa maanrakennukseen liittyviä palveluita yrityksille sekä julkiselle sektorille. PohjanGeo tekee muun muassa erilaisiin maanrakennushankkeisiin, geotekniikkaan, pohjarakentamiseen ja hulevesien hallintaan liittyvää suunnittelua.

Päätös julkaistaan myöhemmin viraston verkkosivuilla.

Lisätietoja: 

  • tutkija Jenna Huttu, puhelin 029 505 3576, sähköposti etunimi.sukumi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.