KKV godkände företagsaffär mellan Podeta, PT Pohjanteko och PohjanGeo

Konkurrens- och konsumentverket godkände den 3 januari 2018 en företagsaffär där Podeta Oy förvärvar PT Pohjanteko Oy och PohjanGeo Oy.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsaffären inget väsentligt hinder för konkurrensen på marknaden i Finland. I utredningen framkom inte heller att företagsförvärvet skulle ha skadliga effekter på konkurrensen.

Podeta hör till kapitalinvesteraren CapMan Oyj:s företagsgrupp och äger Pohjola Design-Talo Oy som verkan på marknaden för inflyttningsklara hus och huspaket för privatpersoner, projektbyggande för byggföretag samt byggande och säljande av arbets- och lagerlokaler.

PohjanTeko erbjuder tjänster inom jordbyggande för företag och offentlig sektor. PohjanGeo sysslar bland annat med planering av olika jordbyggnadsprojekt, geoteknik, grundbyggande och styrning av dagvatten.

  • KKV:s beslut publiceras senare på ämbetsverkets webbsidor.

Ytterligare information

  • forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.