KKV hyväksyi Quant Finland Oy:n ja Suffra Holding Oy:n yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 18.7.2018 yrityskaupan, jossa Quant Finland Oy hankkii Suffra Holding Oy:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Quant Finland Oy on Ruotsiin rekisteröidyn, teollisuuden kunnossapitopalvelutoimialalla toimivan Quant AB:n tytäryhtiö. Suffra Holding Oy käyttää määräysvaltaa Sataservice Group Oy:ssa, joka puolestaan käyttää määräysvaltaa Sataservice Oy:ssä sekä Sataservice Sähkökonehuolto Oy:ssä.

Sekä Quant että Sataservice-yritysryhmä tarjoavat asiakkailleen muun muassa ulkoistettuja teollisuuden kunnossapitopalveluja. Quantin palveluvalikoima koostuu kunnossapitopalveluiden kokonaisulkoistuksista, kunnossapidon johtamisen ulkoistuksista, laiteryhmäkohtaisista ulkoistuksista sekä erityisistä kunnossapitopalveluista. Sataservicen tarjoama teollisuuden kunnossapitopalveluvalikoima jakautuu kokonaiskunnossapitosopimuksiin, jotka kattavat kunnossapidon täyden ulkoistuksen, ylläpitosopimuksiin ilman täyden ylläpitovastuun ulkoistamista sekä yksittäisiin kunnossapitopalveluiden toimituksiin. Sataservice tarjoaa myös projektitoimituksia.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus jää ulkoistettujen teollisuuden kunnossapitopalveluiden markkinoilla alhaiseksi.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

  • tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576, sähköposti: etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.