KKV hyväksyi Sanoma Media Finlandin ja Tobermoren yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 9.4.2018 yrityskaupan, jossa Sanoma Media Finland Oy hankkii Tobermore-konsernin tapahtumaliiketoiminnan. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Sanoma Media Finland Oy on Sanoma Oyj:n omistama tytäryhtiö ja Sanoma-konsernin suomalainen medialiiketoiminnan emoyhtiö. Sanoma Media Finlandiin kuuluva Nelonen Media tuottaa charter-risteilyjä ja konsertteja sekä tekee markkinointiyhteistyötä useiden eri kotimaisten festivaalien kanssa. Tobermoren konserniyritykset toimivat tapahtumatuotannossa, henkilöstö- ja turvallisuuspalveluissa, hotelli- ja ravintolatoiminnassa sekä kiinteistöjen hallinnoimisessa. Tobermore-konsernin tapahtumaliiketoiminta keskittyy keskikokoisten musiikkifestivaalien ja konserttien sekä tilausristeilyjen järjestämiseen.

KKV:n markkinaselvityksessä ei ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia. Yrityskaupan osapuolilla on vain vähäisissä määrin päällekkäistä liiketoimintaa, ja markkinoille jää yrityskaupan jälkeenkin huomattava määrä muita toimijoita. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Samuli Muotka, p. 029 505 3680, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.