KKV hyväksyi Sentica Partnersin ja Siscon yrityskaupan

KKV hyväksyi 10.11.2016 yrityskaupan, jossa Sentica Partners Oy hankkii hallinnoimiensa rahastojen kautta asuntorakentamiseen erikoistuneen Sisco Oyj:n.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Sentica Partners on riippumaton pääomasijoittaja, joka keskittyy pienten ja keskisuurten suomalaisten yritysten omistamiseen ja kehittämiseen.

Sisco on suomalainen asuntorakentamiseen keskittynyt yhtiö ja Sisco-konsernin emoyhtiö. Siscolla on kaksi tytäryhtiötä, joista Sisco Asunnot Oy toimii rakennuttajayhtiönä, joka suunnittelee ja toteuttaa kaupallisia kohteita ja Sisco Vuokra-asunnot Oy puolestaan rakennuttaa yleishyödyllisiä kohteita.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335.