KKV godkände Sentica Partners förvärv av Sisco

Den 11 november 2016 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där Sentica Partners Oy genom de fonder bolaget förvaltar förvärvar Sisco Oyj, som specialiserat sig på bostadsbyggande.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsaffären inget hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

Sentica Partners är ett oberoende investmentbolag som fokuserar på att äga och utveckla små och medelstora finländska företag.

Sisco är ett finländskt bolag som specialiserat sig på bostadsbyggande, och Sisco-koncernens moderbolag. Sisco har två dotterbolag, av vilka Sisco Asunnot Oy är ett byggherrebolag som planerar och genomför kommersiella projekt, medan Sisco Vuokra-asunnot Oy låter bygga allmännyttiga projekt.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Laura Kauppila, telefon 029 505 3335.

Lisätietoja: tutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335.