KKV hyväksyi Sentican ja Varamiespalvelun yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 10.10.2017 yrityskaupan, jossa Sentica Partners Oy hankkii Varamiespalvelu Group Oy:n. 

Sentica Partners on pienten ja keskisuurten suomalaisten yritysten omistamiseen ja kehittämiseen keskittynyt pääomasijoittaja.

Varamiespalvelu Group on henkilöstöpalvelualan yritys, joka tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluita, kotihoitopalveluita, organisaation kehittämisen palveluita, laskutuspalveluita ja rekrytointipalveluita.

Yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäistä liiketoimintaa Suomessa. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

KKV:n antama päätös julkaistaan myöhemmin viraston verkkosivuilla.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.