KKV godkände Senticas förvärv av Varamiespalvelu

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 10 oktober 2017 ett företagsförvärv där Sentica Partners Oy förvärvade Varamiespalvelu Group Oy. 

Sentica Partners är en kapitalinvesterare som fokuserar på att äga och utveckla små och medelstora finländska företag.

Varamiespalvelu Group är ett företag inom bemanningsbranschen, som erbjuder personaluthyrningstjänster, hemvårdstjänster, tjänster för utveckling av organisationen, faktureringstjänster och rekryteringstjänster.

Parterna i företagsförvärvet har inga överlappande affärsverksamheter i Finland. Enligt KKV bedömning hindrar företagsförvärvet inte, på det sätt som avses i konkurrenslagen, på ett märkbart sätt konkurrensen på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av denna.

KKV:s beslut publiceras senare på verkets webbsidor.