KKV hyväksyi Shipholdin, Oaktree Capital Groupin ja OSM Maritime Groupin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 30.8.2018 järjestelyn, jossa Shiphold Ltd:n yksinomainen määräysvalta OSM Maritime Group Ltd:ssä muuttuu Shiphold Ltd:n ja Oaktree Capital Group LLC:n yhteiseksi määräysvallaksi. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Oaktree Capital Group LLC on maailmanlaajuisesti toimiva sijoitusyhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää Oaktree Capital Group Holdings GP LLC. Konsernilla on sijoituksia useiden eri toimialojen yhtiöissä. Shiphold Ltd on holding-yhtiö, joka käyttää määräysvaltaa muun muassa useissa merenkulku- ja ilmailualan palveluita tarjoavissa yhtiöissä. OSM Maritime Group Ltd tarjoaa tytäryhtiöidensä kautta useita eri palveluita alusten omistajille ja offshore-toimijoille.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla, sillä järjestely ei muuta markkinoiden rakennetta merkittävästi millään yrityskaupan kannalta relevanttien markkinoiden osa-alueella.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

  • tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.