KKV hyväksyi Sponsor Fund IV:n ja Duell Bike-Centerin välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 24.8.2018 yrityskaupan, jossa Sponsor Fund IV Ky hankkii Oy Duell Bike-Center Ab:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Sponsor Fund IV Ky on suomalaisen pääomasijoittaja Sponsor Capital Oy:n hallinnoima rahasto. Oy Duell Bike-Center Ab on suomalainen maahantuontiyritys, joka maahantuo ja myy moottoripyörien, moottorikelkkojen, mopojen ja mönkijöiden varusteita, tarvikkeita sekä varaosia Suomessa. Yrityksen valikoimaan kuuluu myös talviurheilu- ja venetarvikkeita.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolilla ei ole toistensa kanssa päällekkäistä tai vertikaalisessa suhteessa olevaa liiketoimintaa.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

  • Tutkija Pontus Ranta, p. 029 505 3747
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.