KKV godkände Sponsor Fund IV:s förvärv av Duell Bike-Center

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 24 augusti 2018 ett företagsförvärv där Sponsor Fund IV Ky förvärvar Oy Duell Bike-Center Ab. Enligt KKV:s bedömning hindrar inte företagsförvärvet på ett väsentligt sätt konkurrensen på den finländska marknaden.

Sponsor Fund IV Ky är en fond som förvaltas av det finländska investeringsbolaget Sponsor Capital Oy. Oy Duell Bike-Center Ab är ett finländskt importföretag som importerar och säljer utrustning, tillbehör och reservdelar till motorcyklar, snöskotrar, mopeder och fyrhjulingar i Finland. Företagets sortiment omfattar även vintersport- och båtutrustning.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden. Parterna i förvärvet har inga överlappande eller vertikalt relaterad affärsverksamhet.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • Forskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.