KKV hyväksyi Sponsor Fund IV:n, Myllyn Parhaan, MP Tehdaspalveluiden, Myllyn Paras Oy Pakasteiden ja MP Pakastetehdaspalveluiden yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 31.1.2018 yrityskaupan, jossa Sponsor Fund IV Ky hankkii Myllyn Paras Oy:n, MP Tehdaspalvelut Oy:n, Myllyn Paras Oy Pakasteet ja MP Pakastetehdaspalvelut Oy:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Sponsor Fund IV on suomalaisen pääomasijoittaja Sponsor Capitalin hallinnoima rahasto. Myllyn Paras ja Myllyn Paras Oy Pakasteet valmistavat, myyvät ja markkinoivat myllytuotteita, pakastetaikinoita ja leivonnaispakasteita Suomessa. MP Tehdaspalvelut ja MP Pakastetehdaspalvelut omistavat Myllyn Parhaan ja Myllyn Paras Oy Pakasteiden käyttämät tehdaskiinteistöt.

KKV:n markkinaselvityksessä ei ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia. Mikään Sponsor Capitalin portfolioyhtiöistä ei toimi elintarvikealalla, eikä yrityskaupan osapuolilla ole päällekkäistä liiketoimintaa.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.