KKV godkände företagsförvärv mellan Sponsor Fund IV, Myllyn Paras, MP Tehdaspalvelut, Myllyn Paras Oy Pakasteet och MP Pakastetehdaspalvelut

Konkurrens- och konsumentverket godkände 31.1.2018 företagsförvärvet där Sponsor Fund IV Ky förvärvar Myllyn Paras Oy, MP Tehdaspalvelut Oy, Myllyn Paras Oy Pakasteet och MP Pakastetehdaspalvelut Oy. KKV bedömer att företagsförvärvet inte nämnvärt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden.

Sponsor Fund IV är en fond som förvaltas av det finländska investeringsbolaget Sponsor Capital. Myllyn Paras och Myllyn Paras Oy Pakasteet tillverkar, säljer och marknadsför kvarnprodukter, frysta degar och frysta bakverk. MP Tehdaspalvelut och MP Pakastetehdaspalvelut äger de fabriksfastigheter som används av Myllyn Paras och Myllyn Paras Oy Pakasteet.

I KKV:s marknadsutredning framkom inte att företagsförvärvet skulle ha skadliga effekter på konkurrensen. Inget av företagen i Sponsor Capitals portfölj verkar inom livsmedelsbranschen och företagsförvärvets parter har inte överlappande affärsverksamhet.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:

  • specialforskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.