KKV hyväksyi Telian ja Inmicsin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 4.1.2018 yrityskaupan, jossa Telia Company AB hankkii Inmics Oy:n. KKV:n markkinaselvityksessä ei ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Telia on kansainvälinen teleoperaattori, joka tarjoaa sekä kiinteän verkon että matkaviestintäverkon tietoliikennepalveluja yrityksille ja kuluttajille. Inmics on suomalainen ICT- ja pilvipalveluyritys, jonka toimialaan kuuluu tietokoneiden sekä niiden ohjelmistojen myynti ja huolto, sekä koulutus ja konsultointi.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Viraston arvion mukaan yrityksille tarjottavien IT-palveluiden markkinoille jää yrityskaupan jälkeenkin muita kilpailevia toimijoita kaikilla markkinasegmenteillä, joilla kaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja: 

  • erikoistutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.