KKV hyväksyi Tower Bidcon ja Solitan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 21.5.2018 yrityskaupan, jossa Tower Bidco (Finland) Oy hankkii Solita Group Oy:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Tower Bidco (Finland) on Suomessa rekisteröity yksityisten pääomarahastojen omistama holdingyhtiö. Tower Bidcon omistavat kokonaan yksityiset pääomarahastot, joiden tekemiin pääomasijoituksiin käyttää määräysvaltaa Iso-Britanniassa rekisteröity Apax Partners LLP. Kyseisillä pääomarahastoilla on määräysvalta useissa yrityksissä, jotka toimivat IT- ja ohjelmistoaloilla.

Solita on Suomessa rekisteröity holdingyhtiö, jonka toimialana on osakkeiden, osuuksien ja muiden arvopapereiden omistus ja hallinta. Solitan määräysvaltaan kuuluvat yhtiöt tarjoavat digitalisoitumiseen liittyviä konsultointi- ja toteutuspalveluita asiakkaille.

KKV tutki yrityskaupan kilpailuvaikutuksia IT-palveluiden markkinoilla Suomessa. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua, sillä yrityskaupan osapuolilla on liiketoiminnoissaan vain vähäisiä päällekkäisyyksiä, eikä yrityskauppa muuta markkinoiden rakennetta merkittävästi. KKV:n markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

  • tutkija Pontus Ranta, p. 029 505 3747
    sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.