KKV hyväksyi Vaaka Partnersin ja Turun Tietokeskuksen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt 27.10.2016 yrityskaupan, jossa Vaaka Partners Oy hankkii Turun Tietokeskus Oy:n.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskaupalla ei ole haitallisia kilpailuvaikutuksia eikä se estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Vaaka Partners hallinnoi pääomasijoitusrahastoja sekä osallistuu näiden rahastojen sijoituskohteena olevien yritysten kehittämiseen.

Turun Tietokeskus on suomalainen IT-infrastruktuuriratkaisujen, -tuotteiden ja -palveluiden toimittaja, jonka liiketoiminta voidaan jakaa laiteliitännäiseen toimintaan sekä ulkoistettuihin IT-palveluihin. Turun Tietokeskus on Tietokeskus-konsernin emoyhtiö.

Vaaka Partnersin omistamat yhtiöt eivät toimi Turun Tietokeskuksen kanssa samoilla markkinoilla, eikä yrityskaupan osapuolilla ole päällekkäisiä liiketoimintoja.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335