KKV godkände Vaaka Partners förvärv av Turun Tietokeskus

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 27 oktober en företagsaffär där Vaaka Partners Ab förvärvar Turun Tietokeskus Oy.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning har företagsaffären inga skadliga konkurrenseffekter och utgör heller inget hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

Vaaka Partners administrerar kapitalförvaltningsfonder och deltar i utvecklingen av företag som är investeringsobjekt i dessa fonder.

Turun Tietokeskus är en finländsk leverantör av IT-infrastrukturlösningar, -produkter och -tjänster, vars affärsverksamhet kan delas upp i enhetsrelaterad verksamhet och utlagda IT-tjänster.  Turun Tietokeskus är moderbolag i Tietokeskus-koncernen.

De bolag som ägs av Vaaka Partners är inte verksamma på samma marknad som Turun Tietokeskus, och parterna i förvärvet har inte överlappande verksamheter.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335