KKV hyväksyi Veljekset Laakkosen ja Delta Auton yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 24.5.2018 yrityskaupan, jossa Veljekset Laakkonen Oy hankkii Delta Auto Oy:n BMW-automerkin autokauppaliiketoiminnat Lahdessa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Veljekset Laakkonen Oy harjoittaa autojen ja varaosien vähittäiskauppaa, niiden huoltotoimintaa sekä käytettyjen autojen kauppaa. Veljekset Laakkonen Oy kuuluu yhdessä Autotalo Laakkonen Oy:n kanssa Kauppahuone Laakkonen -konserniin. Myös Delta Motor Group Oy:n tytäryhtiö Delta Auto Oy harjoittaa autojen ja varaosien vähittäiskauppaa, niiden huoltotoimintaa sekä käytettyjen autojen kauppaa.

KKV tutki yrityskaupan kilpailuvaikutuksia uusien ja käytettyjen henkilöautojen vähittäismyynnin sekä niiden huolto-, korjaus- ja varaosapalveluiden markkinoilla Suomessa. Viraston arvion mukaan markkinoille jää yrityskaupan jälkeenkin riittävästi kilpailevia toimijoita kaikilla niillä alueilla ja markkinasegmenteillä, joilla kaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa. KKV:n markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

  • tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576
    sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.