KKV godkände Veljekset Laakkonens företagsförvärv av Delta Auto

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 24.5.2018 ett företagsförvärv, där Veljekset Laakkonen Oy förvärvar Delta Auto Oy:s bilhandelsfunktioner med bilmärket BMW i Lahtis, Kouvola och Villmanstrand. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden.

Veljekset Laakkonen Oy bedriver detaljhandel med bilar och reservdelar, med service av dem samt handel med begagnade bilar. Veljekset Laakkonen Oy ingår tillsammans med Autotalo Laakkonen Oy i koncernen Kauppahuone Laakkonen. Även Delta Motor Group Oy:s dotterbolag Delta Auto Oy bedriver detaljhandel med bilar och reservdelar, med service av dem samt handel med begagnade bilar.

KKV utredde konkurrenseffekterna av företagsförvärvet på den finländska marknaden inom detaljhandeln av nya och begagnade personbilar samt för deras service-, reparations- och reservdelstjänster. Ämbetsverkets bedömning är att även efter företagsförvärvet finns det fortfarande kvar på marknaden tillräckligt med konkurrerande aktörer inom alla de marknadssegment där företagsförvärvets parter har överlappande verksamhet. I KKV:s marknadsutredning framkom inte heller att företagsförvärvet skulle ha skadliga effekter på konkurrensen.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:

  • forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576
    e-post fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.