KKV hyväksyi Vesijärven Auton ja Vaunulan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 13.12.2018 yrityskaupan, jossa Vesijärven Auto Oy hankkii Vaunula Oy:n ajoneuvojen vähittäiskauppaa ja huoltoa sekä varaosa- ja tarvikemyyntiä koskevat liiketoiminnat Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa.

Vesijärven Auto Oy on autojen ja varaosien vähittäiskauppaa, niiden huoltotoimintaa sekä käytettyjen autojen kauppaa harjoittava autoliike. Yhtiö on osa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella toimivaa, S-ryhmään kuuluvaa Osuuskauppa Hämeenmaata.

Vaunula Oy on Lease Deal Groupin omistama yhtiö, joka harjoittaa Hyvinkään ja Hämeenlinnan sivutoimipaikoissa uusien Ford-merkkisten autojen myyntiä, varaosa- ja tarvikemyyntiä sekä käytettyjen autojen kauppaa. Yhtiöllä on lisäksi Fordin merkkihuolto Hyvinkäällä ja Fordin sekä Toyotan merkkihuollot Hämeenlinnassa.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet eivät ole erityisen korkeat, ja markkinoille jää viraston arvion mukaan yrityskaupan jälkeen riittävästi kilpailevia toimijoita kaikilla niillä alueilla ja markkinasegmenteillä, joilla kaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

  • tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.