KKV godkände företagsförvärvet mellan Vesijärven Auto och Vaunula

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 13.12.2018 ett företagsförvärv, där Vesijärven Auto Oy förvärvar Vaunula Oy:s affärsverksamheter för detaljhandel med fordon samt försäljning av reservdelar och tillbehör i Hyvinge och Tavastehus.

Vesijärven Auto Oy är en bilaffär som bedriver detaljhandel med bilar och reservdelar, med service av dem samt handel med begagnade bilar. Bolaget är en del av Osuuskauppa Hämeenmaa som ingår i S-gruppen och som är verksamt i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

Vaunula Oy är ett bolag som ägs av Lease Deal Group och som bedriver försäljning av nya bilar av märket Ford, handel med reservdelar och tillbehör samt handel med begagnade bilar på filialer i Hyvinge och Tavastehus. Bolaget har även Ford-märkesservice i Hyvinge och Ford- och Toyota-märkesservice i Tavastehus.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för en effektiv konkurrens på den finländska marknaden. Parternas sammanräknade marknadsandelar är inte särskilt stora, och ämbetsverkets bedömning är att det även efter företagsförvärvet fortfarande finns tillräckligt med konkurrerande aktörer inom alla de marknadssegment där företagsförvärvets parter har överlappande verksamhet kvar på marknaden.

I det beslut som KKV meddelat ingår affärshemligheter om parterna. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.