KKV hyväksyi Visma Finland Holdingin ja Aditro Publicin välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 7.8.2018 yrityskaupan, jossa Visma Finland Holding Oy hankkii Aditro Public Oy:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Visma Finland Holding Oy on norjalaisen Visma AS:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Visma-konserni toimii yritysten IT-ohjelmistojen ja -palveluiden alalla erityisesti Pohjoismaissa. Aditro Public Oy on ruotsalaisen Aditro Holding AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Aditron pääasiallisena toimialana on yritysohjelmistojen ja niihin liittyvien palveluiden ja konsultoinnin tarjoaminen.

KKV:n mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Viraston arvion mukaan markkinoille jää yrityskaupan jälkeenkin muita kilpailevia toimijoita kaikilla markkinasegmenteillä, joilla kaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa. KKV:n markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja: 

  • tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.