KKV och ANM utreder hinder för digital affärsverksamhet och behov att utveckla lagstiftningen

KKV och ANM utreder hinder för digital affärsverksamhet och behov att utveckla lagstiftningen

Konkurrens- och konsumentverket genomför tillsammans med arbets- och näringsministeriet en utredning om behoven att reglera den digitala ekonomin och att utveckla regleringen.

Målsättningen är att kartlägga

  • bestämmelser och/eller tillämpningspraxis som hindrar eller försvårar digital affärsverksamhet.
  • statliga myndigheters förfaranden som hindrar eller försvårar digital affärsverksamhet och särskilt utnyttjandet av data som är offentlig eller som myndigheterna har producerat.

Arbets- och näringsministeriet har utfärdat en promemoria som beskriver utredningens bakgrund och målsättningar. I slutet av promemorian ställs frågor som ANM och KKV hoppas att mottagarna ska ta ställning till.

Promemorian har skickats till en stor mottagargrupp som består av myndigheter, universitet och forskningsinstitut, företag, näringslivsorganisationer, fackförbund m.m. Frågorna kan även besvaras av andra intressenter.

Svaren ska skickas till Konkurrens- och konsumentverket senast på torsdagen 4.6.2015 via e-post till adressen kirjaamo@kkv.fi eller per post till Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors.

Promemoria (endast på finska)